Základní škola Milín, okres Příbram
Class
Základní škola Milín, okres Příbram Trokšiar David
1
7:40 - 8:25
2
8:35 - 9:20
3
9:45 - 10:30
4
10:40 - 11:25
5
11:35 - 12:20
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
Mon
Tue
6. celá
Zem
Z
6. celá
Zem
Z
9.A celá
Přír
L: PBi
9.B celá
inf
S: Info
9.A celá
Přír
L: PBi
9.B celá
inf
S: Info
Suplovací pohotovost Poh
Wed
8. celá
Zem
Z
9.B celá
CheF
Ch
9.B celá
CheF
Ch
7.A celá
inf
Info
DohN
DohN
DohN
DohN
DohN
Dohled v jídelně Jíd
Thu
7.B celá
inf
Info
ZAsk
Suplovací pohotovost Poh
Fri
8. celá
CheF
Ch
8. celá
CheF
Ch
9.A celá
CheF
Ch
9.A celá
CheF
Ch
8. celá
Zem
Z
9.A IT9
9.B IT9
inf
IT
DohN
DohN
DohN
DohN
DohN
Powered by